Лектори    Регистрация   Програма 

Как дигиталните превозвачи и спедитори ще доминират транспортния бранш през идните години

Ако трябва да изберем бизнес думата на изминалата година, то това е дигитализация. Кризата с Covid-19 ускори и направи неизбежен процеса на дигитализация особено в областта на транспорта и логистиката. Ето защо на специален уебинар Scalefocus ще представят своята визия и решения как може да се извърши този процес.

Уебинарът на тема „Как дигиталните превозвачи и спедитори ще доминират транспортния бранш през идните години“ ще се проведе онлайн на 3 юни от 14 часа. Ригистрацията е безплатна и можете да я направите тук. Той е предназначен за по-големите превозвачески, спедиторски и логистични фирми. В него експертите от Scalefocus ще разкажат повече за дигиталните превозвачи и ползите от тях.

Що е то дигитален превозвач

Дигиталният превозвач е транспортна или логистична компания, успяла изцяло да дигитализира връзките със своите клиенти, доставчици, управлението на своите активи и служители. Дигитализирани са всяка една работна стъпка, компанията е способна да събира, обработва и анализира всички данни за своите процеси. Дигиталният превозвач управлява всички потоци на вътрешни и външни данни в своя бизнес, без да позволява да има накъсване на този поток, водещ до загуби на информация, грешки, липсва на проследимост (почва за злоупотреба) и способността за вземане на своевременни решения на база проверени данни, вместо мнения и интуиция. Накратко, дигиталният превозвач е много по-ефективен и следователно по-конкурентоспособен.

На какво залага Scalefocus

Scalefocus e най-голямата българска софтуерна компания, като в тяхната стратегия залягат най-обещаващите технологии, преди те да станат масово разпространени. Специално за транспортния и логистичния бранш, Scalefocus предлагат ново всеобхватно софтуерно решение, което се напасва към индивидуалните нужди на клиентите без допълнително писане на програмен код. Използването на този продукт би предотвратило внедряването на множесто различни софтуерни решения. Експертите от компанията дават за пример унгарската Ваберерс, която преди няколко години имплементира едно от водещите в света ERP решения само за да преустанови ползването му три години по-късно поради липса на гъвкавост и трудности в прилагането му.

Георги Бояджиев, който отговаря за решението за дигиталната бизнес трансформация в Scalefocus, сподели: „В Германия, където се намират голяма част от нашите клиенти, от години се проповядва мантрата, че ако логистиците не са доволни със стандартните продукти на пазара, тогава те трябва да бръкнат дълбоко в джоба си и да инвестират в придобиването на дигитални компетенции. Иначе казано - да си назначат екипи от софтуерни разработчици, проектни и продуктови мениджъри и специалисти по изкуствен интелект. Както можете да се сетите, капиталовият разход за развиване на такива компетенции е изцяло извън обсега на средноевропейския логистик. Ние смятаме тази мантра за невалидна, защото вече има нови бизнес системи, използващи по-модерни технологии, и тези системи са много по-евтини, гъвкави и бързи за внедряване. Точно такова решение ще представи Scalеfocus на предстоящия уебинар на тема „Как дигиталните превозвачи и спедитори ще доминират транспортния бранш през идните години.“

Награди за участниците на уебинара

За да покажат своята ангажираност и убеденост в качествата на продукта, от Scalefocus обявиха, че 5 от участниците в уебинара ще получат специален ваучер на стойност 5000 лв., който могат да осребрят срещу услугата дигитална пътна карта на Scalefocus.

Дигиталната пътна карта е специална консултантска услуга, при която се прави генерална оценка на целия бизнес и всички съпътстващи налични системи и процеси. На база на този анализ се предлагат основа и рамка за цялостното бъдещо технологично развитие на компанията – каква нужда от подобрение има и как би могло да се постигне, както и да се дефинират приоритетите при бъдещото развитие..

Лектор:  Върбин Дичев, Scalefocus
Гост:  Делян Костов, Фротком България

Кога:   3.6.2021, четвъртък, от 14:00 ч

Вижте програмата!


Можете да заявите участието си тук!

Организатор на уебинара: ScalefocusСъс съдействието на БТП - Българска Транспортна Преса

 

Лектори и гости на уебинара

Делян Костов

Фротком България

 

Контакт

Контакт с организаторите:


БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лица за контакт: Борислав Бурлак, Илияна Балабанова
моб. 0888 582 088, 0888 220 261
Изпратете ни E-mail

SCALEFOCUS
Лице за контакт: Върбин Дичев
моб. 0877 736 719
Изпратете му E-mail