Програма на уебинара на 3 юни 2021

14.00 - 14.10
Какво е дигитален превозвач или спедитор? – Върбин Дичев, Scalefocus

– Oт нишов технологичен стартъп до регионално доминиращ дигитален превозвач или спедитор: – Напълно дигитално управление на товари, флотилия, поддоставчици; – Дигитално диспониране; – Автоматизирано и ускорено разплащане и фактуриране; – Силни и слаби страни на бизнес модела: ниски цени, субсидиране на растеж, рисков капитал.

14.10 - 14:30
Най-често срещаните капани при големите превозвачи и спедитори, свързани с дигитализацията – Върбин Дичев, Scalefocus, с гост Делян Костов, Фротком България

– Не дигитализирани ключови процеси; – Остарели, негъвкави и несвързани системи; – Липса на подход към управление на данни; – Липса на подход към автоматизация на процеси; – Липса на връзка между вътрешни и външни системи (частично покриване на процеси с островни решения); – Лутане между крайностите „напасни процесите към готови решения“ и „индивидуално решение по поръчка“.

14:30 - 14:50
Нови методи и технологии – LogOS (Logistics Operating System) – Върбин Дичев, Scalefocus, с гост Делян Костов, Фротком България

– Дигитална пътна карта; – Бизнес експертизата става водеща пред технологичната; – Бизнес моделът става водещ, процесите са гъвкави и се променят с развитието, системата ги следва и подпомага; – Технологично - LogOS е всеобхватно софтуерно решение за логистиката, което се напасва към индивидуалните нужди на клиентите без допълнително писане на програмен код. Нова генерация софтуерни системи (no-code).