Проф. д-р Фридеман Кайнер

Ръководител на катедра по гражданско право, германско и европейско бизнес и трудово право, Университет Манхайм

Проф. д-р Фридеман Кайнер учи право в Университета в Хайделберг.
През 2002 г. става научен сътрудник в Института за германско и европейско корпоративно и търговско право към Университета в Хайделберг.
През 2007/08 г. е изследовател в Transitional Justice Institute, Белфаст.
През 2012 г. се хабилитира и като професор в Университета Манхайм става ръководител на катедра по гражданско право, германско и европейско бизнес и трудово право.
Функции и длъжности на проф. д-р Кайнер:
- Експерт към комисията IMCO (Право за вътрешния пазар) на Европейския парламент относно по-нататъшното развитие на свободата на предоставяне на услуги;
- директор на Института по корпоративно право към Университета в Манхайм (IURUM);
- старши член на Центъра за конкуренция и иновации в Манхайм (MaCCI);
- Национален докладчик на XXV Конгрес на FIDE на тема „Взаимно доверие, взаимно признаване и върховенство на закона“;
- председател на борда на Работната група по европейска интеграция (AEI).