Проф. д-р Райнер Фрайзе

Професор по германско и международно транспортно право, Йохан Волфганг Гьоте Университет, Франкфурт на Майн

Проф. д-р Райнер Фрайзе е един от корифеите в областта на транспортното право, особено на железопътния транспорт, в Европа.
В периода 1998-1999 проф. Фрайзе допринася за реализирането на най-обстойната реформа на германското транспортно право. Той се явява като вещо лице на конференциите за обновяване на Конвенцията за международния железопътен превоз (COTIF).
От 2006 до 2010 проф. Фрайзе е президент на Международния железопътен комитет (CIT) в Берн. Същевеременно той поема председателството на правния отдел на Международния железничарски съюз (UIC).
Проф. д-р Райнер Фрайзе е автор на многобройно публикации, стати и помагала в областта на транспорта. Една от най-известните от тях е неговият коментар на COTIF/CIM в Мюнхенския Коментар по транспортно право (Мünchener Kommentar zum Transportrecht).