Д-р Надежда Решке

Български адвокат в Германия, Чуждестранен адвокат в България

Д-р Надежда Решке
- Вписана в Адвокатска колегия „Франкфурт на Майн“;
- Завършва Йохан Волфганг Гьоте Университет във Франкфурт на Майн;
- Плез 2013 г. придобива научната степен „Доктор на юридическите науки“ в сферата на международния транспорт;
- През 2015 г. е вписана като чуждестранен адвокат при ВАС, София.
Адвокат д-р Решке е автор на множество публикации в областта на транспорта, организира обучения и семинари за превозвачи и спедитори.
Статии и публикации на д-р Решке:
„Сравнително-правен анализ на българското транспортно и спедиторско право с конвенциите CIM, SMGS и CMR, както и с немското транспортно и спедиторско право“, издателство Kovaс, 2014, Хамбург, ISBN 978-3-8300-7526-4.
„Самостоятелна принудителна кондикционна мярка или „selbstständige Verfallsanordnung“ в немското право“, сп. Логистика, 2015, бр. 8.
„Минималната работна заплата в Германия / командировъчни“, сп. Логистика, 2015, бр. 5.
„Щети от нелегални имигранти - отговорност на превозвача“, сп. Камиони, 2016, бр. 10.
„Bewertungen im Internet - die neue Reputationsquelle“, Unternehmermagazin Chefsache, 2016, Ausg. 10.
„Неизбежни обстоятелства“ според чл. 17 ал. 2 на CMR“, сп. Камиони, 2016, бр. 3.