Георги Тодоров

ReExe

Георги Тодоров е управител и водещ треньор на ReExe – тренинг компания, създадена да помага на тези, които са се посветили на продажбите. Той е настоящ търговски ментор на голям кръг професионалисти в сферата на търговията и продажбите и треньор-коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързооборотните стоки.
На третия ден след дипломирането си във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Георги Тодоров влиза в сферата на продажбите и маркетинга. Бил е последователно регионален мениджър продажби на Дарко ООД, мениджър FOOD Division в Амперел ООД, търговски мениджър в Кавен Ирадис ООД, търговски директор в Kleenex International Sales, търговски директор в Тандем ООД и изпълнителен директор на Holding Condosco Business Center.
За 15 години се обогатил с много контакти, опознал различни стилове на продажби, влязъл в различни бизнес среди и през 2006 г. стигнал до решението да се занимава с обучения на екипи и коучинг. Тогава основава ReExe и се посвещава на провеждането на обучения и консултации за търговски фирми. Сега в екипа на фирмата работят треньори по различни обучения и над 40 сътрудници в 21 града, които извършват търговски контролинг.
Най-кратко може да бъде представен така: обучава хората по метода „осъзнай, наблюдавай и прави“. Негово дълбоко убеждение е, че „всяка работа е достойна за уважение и респект, без значение на каква позиция си“. Неговия базов девиз е: „Словото осъзнава, а действието ражда“, затова и след години залага същия смисъл в името на компанията, която създава: ReExe = направи го отново, повтори го - ще се получи!
Той е създател и внедрител на нови аналитични методи, критерии и системи за оценяване на ефективността и изпълнението, мениджърски системи за управление на търговските процеси.